Αδειες καταστημάτων


Αρμόδιοι για την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων, είναι οι Δήμοι ή οι Κοινότητες στις οποίες ανήκει το ακίνητο που μας ενδιαφέρει.
Η διαδικασία μπορεί να είναι από πολύ απλή έως πολύ σύνθετη, ανάλογα με την κατηγορία του καταστήματος και τον αρμόδιο Δήμο ή την Κοινότητα.

Σε γενικές γραμμές ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα:


Α. Συνάντηση του ενδιαφερόμενου με τον υπεύθυνο μηχανικό στο γραφείο ή στο ακίνητο που πρόκειται να εκδοθεί η άδεια (κατά προτίμηση) για γενικές πληροφορίες, ενημέρωση και συλλογή στοιχείων

Β. Διερεύνηση από τον υπεύθυνο μηχανικό για το αν επιτρέπεται η ίδρυση του καταστήματος στο συγκεκριμένο χώρο

Γ. Συνάντηση ξανά με τον ενδιαφερόμενο για τη συζήτηση του βήματος Β

Αν επιτρέπεται η ίδρυση – Ενημέρωση για τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται (συνέχεια στο βήμα Δ)

Αν δεν επιτρέπεται – Συζήτηση για επιλογή άλλου χώρου ή άλλου είδους κατάστημα (και ξανά στο βήμα Β)

Δ. Συλλογή εγγράφων με παράλληλες ενέργειες


Ε. Το προβλεπόμενο παράβολο (αν χρειάζεται) από την 61167/2007 ΚYΑ, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 2438/28.12.2007


Στ. Κατάθεση των δικαιολογητικών προέγκρισης και εν συνεχεία έγκρισης της άδειας λειτουργίας


Ζ. Μετά την απόκτηση της άδειας λειτουργίας μπορεί να εκδοθεί και άδεια εργασιών μικρής ή μεγάλης κλίμακας ή επισκευή του χώρου ή αν έχει συμφωνηθεί με τον ιδιοκτήτη, μπορεί να προηγηθεί της όλης διαδικασίας.


ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΥΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΕΓΚΥΡΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΛΥΣΗ

  • Δείτε τις προσφορές μας
  • 801 11 25 800
  • (τηλεφωνικό κέντρο με αστική χρέωση)
  • Δείτε επίσης

    Το δίκτυό μας

    Δικτυωθείτε