Εξοικονόμηση κατ'οίκον Διαδικασία


 • Αρχικά απαιτείται ενεργειακή επιθεώρηση του διαμερίσματος βάση της οποίας θα καταταχτεί το ακίνητο σε μια ενεργειακή κατηγορία ανάλογα με την απόδοσή του (Λεπτομέρειες), οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για την επίτευξη του ενεργειακού στόχου του προγράμματος και η εξοικονόμηση που θα επιτευχθεί ενώ το αντίστοιχο κόστος θα προσδιορισθεί βάσει των προσφορών, που θα προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος

 • Υποβάλλεται αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε συμβαλλόμενη τράπεζα (σε περίπτωση πολυκατοικίας, την αίτηση την υποβάλλει ο εκπρόσωπος της πολυκατοικίας και εν συνεχεία όλοι οι ιδιοκτήτες στο ίδιο υποκατάστημα). Η πρόταση (συνδυασμός παρεμβάσεων) για ενεργειακή αναβάθμιση, που υποβάλλεται με την αίτηση, θα πρέπει να καλύπτει την ακόλουθη απαίτηση που αποτελεί τον ελάχιστο ενεργειακό στόχο του προγράμματος: αναβάθμιση κατά μια τουλάχιστον ενεργειακή κατηγορία ή εναλλακτικά η ετησία εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας να είναι μεγαλύτερη από το 30% της κατανάλωσης του κτηρίου αναφοράς (kWh/m2).

 • Υποδοχή των αιτήσεων από την τράπεζα, έλεγχος δικαιολογητικών φακέλου και έλεγχος επιλεξιμότητας της αίτησης βάσει των κριτηρίων.

 • Κατάρτιση πίνακα κατάταξη αιτήσεων, αξιολόγηση του κόστους παρέμβασης και έκδοση απόφασης υπαγωγής στο πρόγραμμα, κοινοποίηση της έγκρισης στη συμβαλλόμενη τράπεζα και ενημέρωση Ωφελουμένου

 • Υπογραφή δανειακής σύμβασης και προκαταβολή 30% του επιλέξιμου προϋπολογισμού βάσει των προσκομιζόμενων προσφορών

 • Πραγματοποίηση των εργασιών βελτίωσης την ενεργειακής απόδοσης

 • 2η Ενεργειακή επιθεώρηση για έλεγχο της ενεργειακής αναβάθμισης και έκδοση νέου πιστοποιητικού

 • Προσκόμιση παραστατικών των δαπανών και του νέου πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης για την ολοκλήρωση της εκταμίευσης του δανείου και της λήψης του πρόσθετου κινήτρου της επιχορήγησης

 • Έλεγχος υλοποίησης από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.ΕΝ.) του ΥΠΕΚΑ
 • Έλεγχος της ορθής εκτέλεσης της πράξης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΕΣΠΑ

 • ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΥΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΕΓΚΥΡΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΛΥΣΗ

 • Δείτε τις προσφορές μας
 • 801 11 25 800
 • (τηλεφωνικό κέντρο με αστική χρέωση)

 • Δείτε επίσης

  Χορηγοί

  Δικτυωθείτε

   Συνδεθείτε μαζί μας στο facebook Ακολουθήστε μας στο twitter Συνδεθείτε μαζί μας στο Google +