Α. Στοιχεία για τον υποκείμενο χώρο


Τα παρακάτω παραλαμβάνονται από την αρμόδια Πολεοδομία, εφόσον δεν διατίθενται και εφόσον η κατασκευή έχει γίνει με οικοδομική άδεια:

 • Στέλεχος οικοδομικής Αδείας
 • Τοπογραφικό διάγραμμα οικοπέδου
 • Διάγραμμα κάλυψης
 • Κάτοψη χώρου
 • Τομές σε κλίμακα 1:100
 • Φωτογραφίες απ' όλες τις όψεις
 • Απόσπασμα ρυμοτομικού σχεδίου ή τοπογραφικό διάγραμμα σε σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ '87

 • Έγγραφα που να επιβεβαιώνουν το χρόνο ολοκλήρωσης της κατασκευής/εγκατάστασης της χρήσης τα οποία ένα από τα παρακάτω:

 • Αεροφωτογραφίες εφ’ όσον συνοδεύονται από ανάλογη έκθεση φωτοερμηνίας
 • Δημόσια έγγραφα όπως λογαριασμούς ΔΕΗ, Ε9, μηνύσεις, έγγραφα αστυνομίας, αυτοψίες αυθαιρέτων, άδειες λειτουργίας καταστημάτων, ξενοδοχείων, βιομηχανικών κτιρίων
 • Υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη η οποία θα συνοδεύεται από τεχνική έκθεση μηχανικού που θα υποστηρίζει το περιεχόμενο της δήλωσης

 • Β. Εγγραφα που χρειάζονται


 • Αίτηση ιδιοκτήτη diloseto
 • Υπεύθυνη Δήλωση ιδιοκτήτη (εις διπλούν) diloseto
 • Εξουσιοδότηση - Ως ιδιοκτήτης, σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να διεκπεραιώσετε ο ίδιος την διαδικασία, μπορείτε να ορίσετε νόμιμο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο, συμπληρώνοντας την εξουσιοδότηση, στην εξουσιοδότηση απαιτείται η βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής (από ΚΕΠ ή ΑΤ), ενώ για το ενδεχόμενο ευρισκομένου εκτός της επικράτειας από την τοπική προξενική αρχή της Ελλάδος diloseto
 • Ε9 (Το πιο πρόσφατο) diloseto

 • Γ. Υπόλοιπα δικαιολογιτικά

 • Τεχνική έκθεση μηχανικού (τη συμπληρώνει ο μηχανικός), φύλλο καταγραφής αυθαίρετης κατασκευής, δελτίο ελέγχου δομικής τρωτότητας, ηλεκτρομηχανολογικός έλεγχος για ακίνητα που ΔΕΝ είναι κατοικίες.
 • Παράβολο με αναρτημένο μοναδικό κωδικό απο το ΥΠΕΚΑ για κάθε αυτοτελή ιδιοκτησία:

  τ.μ. (τετραγωνικά μέτρα του χώρου προς τακτοποίηση) Παράβολο σε ευρώ
  <50τ.μ. 500€
  <=100 τ.μ. (κύριας και μοναδικής κατοικίας) 500€
  50 < τ.μ. < 100 1000€
  τ.μ.<=200 (κύρια και μοναδικής κατοικίας 100) 1000€
  100 < τ.μ. < 1000 2000€
  1000 < τ.μ. < 2000 4000€
  2000 < τ.μ. < 5000 8000€
  > 5000 10000€

  Το παράβολο συμψηφίζεται με το ειδικό πρόστιμο που προβλέπεται στον νόμο (δηλαδή αφαιρείται από το πρόστιμο που θα προκύψει). Παραστατικό αμοιβής μηχανικού - το οποίο μπαίνει υποχρεωτικά στο φάκελο της τακτοποίησης, ώστε να θεωρηθεί πλήρης.

  Η αμοιβή αυτή προκύπτει έπειτα από συμφωνία του μηχανικού με τον πελάτη.

  ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΥΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΕΓΚΥΡΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΛΥΣΗ

 • Δείτε τις προσφορές μας
 • 801 11 25 800
 • (τηλεφωνικό κέντρο με αστική χρέωση)

 • Δείτε επίσης

  Χορηγοί

  Δικτυωθείτε

   Συνδεθείτε μαζί μας στο facebook Ακολουθήστε μας στο twitter Συνδεθείτε μαζί μας στο Google +