Επενδυτικός νόμος: τι προβλέπει για φωτοβολταϊκά – ενέργειαΠεριορισμένες προβλέψεις για τον τομέα της ενέργειας περιλαμβάνει ο νέος Επενδυτικός Νόμος που παρουσίασε η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΝ, σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας euro2day.gr. Οι νέες ρυθμίσεις κατά κύριο λόγο επιλύουν προβλήματα που εμποδίζουν την υλοποίηση επενδύσεων και δεν χαράσσουν πολιτική.


Για παράδειγμα, με διάταξη του νομοσχέδιου επιχειρείται η απεμπλοκή μικρών επενδύσεων σε φωτοβολταϊκά ισχύος έως 100 κιλοβάτ από τις διαδικασίες αξιολόγησης και γνωμοδότησης από την αρμόδια επιτροπή, ενώ με άλλο άρθρο του νομοσχέδιου, επιδιώκεται η προώθηση των επενδύσεων ΑΠΕ που εντάχθηκαν στις διατάξεις του αναπτυξιακού νόμου και αντιμετωπίζουν προβλήματα αδειοδότησης. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, στις περιπτώσεις αυτές θα επιτρέπεται η εγκατάστασή τους, σε άλλη ανάλογη ή ομοειδή έκταση, τηρουμένων των διατάξεων περί αδειοδοτήσεως.

diloseto

Για το σκοπό αυτό, ο φορέας της επένδυσης αιτείται την έγκριση της οικείας αναμόρφωσης του εγκεκριμένου επενδυτικού του σχεδίου, ως προς το μέρος αυτό, από την«ΕΠΕΝΔΥΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Α.Ε» (Invest in Greece).


Επιπλέον, διευκολύνεται η προώθηση επενδύσεων ΑΠΕ, για τις οποίες έχει ζητηθεί αλλαγή προμηθευτή ή τύπου μηχανολογικού εξοπλισμού. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν θα απαιτείται υποβολή αιτήματος τροποποίησης για αλλαγή προμηθευτή ή τύπου μηχανολογικού εξοπλισμού, όταν η συνολική ονομαστική ισχύς δε μεταβάλλεται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10%.


Αν η τροποποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου επιφέρει μεταβολή που υπερβαίνει το ανωτέρω ποσοστό, τότε ο φορέας της επένδυσης υποβάλλει στην υπηρεσία σχετικό αίτημα τροποποίησης. Τα αιτήματα αυτά θα εξετάζονται από την υπηρεσία και μπορεί να γίνουν αποδεκτά υπό τις εξής προϋποθέσεις:
α) Nα μην επέρχεται απόκλιση από όρους και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο της αξιολόγησης και της βαθμολόγησης του επενδυτικού σχεδίου
β) Nα μην επέρχεται κατάργηση κατηγορίας ενέργειας η οποία έχει προβλεφθεί στην απόφαση υπαγωγής
γ) Nα μην επέρχεται υπέρβαση των ορίων των επί μέρους κατηγοριών δαπανών όπως αυτά προσδιορίζονται από το ν. 3908/2011 και τις κάθε φορά τροποποιήσεις του.


25 Φεβρουάριος 2013πηγή econewsΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΟΥΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΕΓΚΥΡΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΛΥΣΗ

  • Δείτε τις προσφορές μας
  • 801 11 25 800
  • (τηλεφωνικό κέντρο με αστική χρέωση)

  • Δείτε επίσης

    Χορηγοί

    Δικτυωθείτε